?
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index_dziedzina_haslo_new.php:1) in /include/classes/_sessionClass.php on line 28
Prawo ogół przepisów
Użytkowników online: 105

Haseł: 12833
Definicji: 39975Hasło prawo


Krzyżówkowe definicje hasła prawo z dziedziny prawo i polityka na naszym serwerze:

  1. ... do spadku
  2. ... pierwokupu,zapewnia pierwsze?stwo w nabyciu
  3. akty prawne, przepisy
  4. autorskie lub handlowe
  5. bywa ?amane
  6. cywilne, karne lub kanoniczne
  7. dewiza, kanon, kodeks
  8. domena adwokata
  9. domena jurysty
  10. domena prawnika
  11. dopada tego, robi?cego co? na lewo
  12. dopadnie ci?, gdy robisz co? na lewo
  13. historycznie ukaz
  14. jazdy
  15. jazdy lub d?ungli
  16. kardynalne w dawnej Polsce
  17. karne lub autorskie
  18. karne lub cywilne
  19. karne w kodeksie
  20. legalny skr?t
  21. maksyma, regulacja
  22. mi?dzynarodowe, pa?stwowe
  23. mo?na si? jego domaga?
  24. na przyk?ad administracyjne
  25. naruszenie jego zagro?one jest kar?
  26. nauka prawna, studia nad prawoznawstwem
  27. nie dzia?a wstecz
  28. niepisane lub kaduka
  29. norma prawna, nakaz, przepis
  30. ogó? norm prawnych
  31. ogó? przepisów
  32. ogó? przepisów i norm prawnych
  33. ogó? przepisów i norm prawnych reguluj?cych stosunki mi?dzy lud?mi danej spo?eczno?ci
  34. okre?la zasady post?powania lub zawiera zakazy
  35. pe?nomocnictwo, akt prawny
  36. podstawa ferowania wyroków
  37. podstawa, przes?anka
  38. prawid?o, regu?a
  39. prawodawstwo
  40. prawodawstwo, ustawodawstwo, legislacja
  41. praworz?dno??, sprawiedliwo??, Temida
  42. prawoznawstwo, jurysprudencja, zbiór praw
  43. przepis, zakaz lub nakaz
  44. rami?, r?ka, wymiar sprawiedliwo?ci
  45. reguluje stosunki mi?dzy lud?mi
  46. roszczenie, prerogatywa, tytu?
  47. s?d, s?downictwo
  48. specjalno?? prezydenta Dudy
  49. stosowane zasady
  50. system prawny
  51. twierdzenie, uregulowanie prawne
  52. upowa?nienie, plenipotencja
  53. uprawnienia przys?uguj?ce komu? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami
  54. uprawnienie, przywilej, uprzywilejowanie
  55. ustawa, rozporz?dzenie
  56. uzasadnienie, za?o?enie
  57. zarz?dzenie, dekret
  58. zasada, aksjomat
  59. zasada, która rz?dzi procesami przyrody i procesami spo?ecznymi
  60. zna je adwokat
  61. zna je jurysta


Hasło lub wzorzec hasła:
Szukaj definicji hasła (należy podać hasło lub wzorzec hasła) Szukaj haseł dla definicji (należy podać definicję hasła)


<< Zgłoś błąd w haśle prawo >>

  Zobacz wszystkie definicje krzyżówkowe hasła prawo w słowniku Krzyżówki Info: prawo

Data ostatniej modyfikacji hasła prawo: 2018-02-06


Hasło przed prawo
<<< prawny <<<
Hasło po prawo
>>> prawodawca >>>
Alfabetyczne listy haseł krzyżówkowych z prawa i polityki :
A :: B :: C :: Ć :: D :: E :: F :: G :: H :: I :: J :: K :: L :: Ł :: M :: N :: O :: Ó :: P :: R :: S :: Ś :: T :: U :: W :: Z :: Ź :: Ż
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu . Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności
Copyright 2005-2012 © www.krzyzowki.info

Valid HTML 4.01 Transitional for prawo-polityka Krzyżówki Info